CASES

HVAD VIL DU FORTÆLLE?

Fra nære patient-fortællinger til en stor historie om Verdensbanken

Region Sjælland

300 PATIENTFILM TIL
HELBREDSPROFILEN.DK

Over 3 år optog og producerede jeg næsten 300 nære personlige fortællinger fra patienter i Region Sjælland.
Gennem et tæt samarbejde med regionens interne kommunikationsspecialist, blev der opbygget en matrix af film, som dækker over mange emner omkring det at leve med sygdom.

Inger Hindhede Kjaer

De opgaver, som vi har brugt Michael fra Thorup Media til, indebærer at vi er kommet på besøg i borgernes hjem og er der en hel dag. Det kræver pli og situationsfornemmelse fra vores side. Vi skal både repræsentere Region Sjælland og sikre, at optagedagen bliver en god oplevelse for dem, vi interviewer. Michael forstår denne situation, har situationsfornemmelse og forstår at tale med alle typer mennesker fra alle samfundslag. Han viser respekt for de mennesker vi skal interviewe og forståelse for deres situation.

Inger Hindhede Kjær

-

Region Sjælland

BUILD

(Statens Byggeforskningsinstitut)

1 af 3 film om uddannelsen
"Master i universelt design"

I tæt samarbejde med en intern arbejdsgruppe har vi udviklet flere film, der skal støtte informationsarbejdet omkring uddannelsen.

Svend Onø
Industriel designer

Baggrundsvideo til hjemmeside blev også en fortælling om Svend Onø og hans designproces

For Svend har jeg produceret en baggrundsvideo til hjemmeside for at give hans ydelser en mere taktil fornemmelse. Grundtanke i videoen bygger på mindre visning af hans 3D computerarbejde og mere håndværk.

Verdensbanken

Corporate fortælling om udvikling af grønne aktier

For Verdensbanken kørte jeg til Stockholm og Oslo for at lave VIP-interviews til en Investor Relation film om “Green Bonds”, der er aktieinvesteringer i klimavenlige byggeprojekter.

Case Verdensbanken udtalelse fra Senior konsulent Avik Ray

Thanks again for your work … lets see if we can do some more projects together!

Avik Ray

-

The World Bank Treasury